Menu
Sepetiniz

Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI


İnter Tarım Zirai İlaç Gübre Tohum Toptan Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi ( “Şirket”) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında çerezleri nasıl kullandığımız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 


İnternet sitemizin, kullanıcı olarak sizler tarafından ziyaret edilmesi ve kullanılması esnasında, sunduğumuz hizmetlerin ve kullanım deneyiminizin geliştirilebilmesi için çerez adında bilgiler toplanmaktadır. Çerezler, tarayıcılar tarafından cihazınızın sabit diskine kaydedilen ve ziyaret edilen internet sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır. Bu İnternet Sitesi Çerez Politikasının (“Çerez Politikası”) amacı, internet sitemizin sizler tarafından ziyaret edilmesi ve kullanılması esnasında topladığımız ve işlediğimiz çerezler ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmektir. Kişisel veri niteliğindeki çerezler, başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz ilgili mevzuat uyarınca toplanmakta ve işlenmektedir. 


 1. Çerez Vasıtasıyla Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Şirketimiz tarafından çerezler vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir. 


 • internet sitemizin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirilmesi,
 • internet sitemize ziyaretleriniz açısından kullanım kolaylığı ve işlevselliğin arttırılması ve buna bağlı olarak kullanım deneyiminizin geliştirilmesi,
 • internet sitemize sonraki ziyaretlerinizde tanınmanızın sağlanması, 
 • tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun olarak internet sitemiz üzerinden size kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş içeriklerin ve reklamların sağlanması,
 • internet sitemizdeki ziyaret ve gezi alışkanlıklarının takip edilmesi ve internet trafiği, ziyaretçi sayısı istatistikleri gibi verilerin toplanması, 
 • toplanan istatistiki bilgiler ve yapılan analizler ile internet sitemizin işleyiş ve performansının arttırılması,
 • pazarlama ve reklam kampanyalarının etkinliğinin ölçülmesi ve verimliliğinin sağlanması, bunların sayılarının sınırlandırılması, 


İnternet sitemizde aşağıda sayılan çerezler kullanılmaktadır: 


 • Zorunlu Çerezler: Ziyaretçilerimize internet sitemizde gezinme olanağı sağlayan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımına izin verilmezse, internet sitemizin çeşitli bölümleri kullanılamaz.
 • İşlevsellik ve Tercih Çerezleri: İnternet sitemizin ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir.
 • Performans ve Analiz Çerezleri: İnternet sitemizin geliştirmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir.
 • Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu tür çerezler, reklam ağları tarafından yerleştirilir.


Çerez ayarları ile ilgili açıklamalar

İnternet tarayıcılarının varsayılan ayarları genellikle çerezleri kabul edecek şekilde programlanmakla birlikte tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ancak, tarayıcınızda çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz internet sitelerimizde sunulan işlevsel özelliklerin tamamından yararlanamayabilirsiniz.


 1. Çerezlerin Kimlere Aktarılabileceği ve Aktarım Amacı


Şirket olarak, Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak yurtiçindeki ve yurtdışındaki pazarlama, reklamcılık ve analiz konusundaki tedarikçilerimizle ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.


 1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz ve kullanımınız kapsamında ve “Çerezleri Kabul Et” butonuna basmanız ile elektronik ortamda, “açık rızanız” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. 


 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız


KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, KVKK’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve sinmesi veya yok edilmesi işlemlerini kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin başvurunuzu/talebinizi, internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak  veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle aşağıdaki adreslerden bize iletebilirsiniz:


Yazılı Başvuru: Reşatbey Mahallesi Gazeteci Sinan Tanyıldız Sokak No: 12/7 Seyhan Adana

E-posta: [email protected] 

Çerez Bilgisi
Birinci ve üçüncü kişi çerezlerini analiz amacıyla ve alışkanlıklarınıza ve profilinize bağlı olarak tercihlerinizle bağlantılı
reklamlar göstermek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza göz atın.
whatsapp