Menu
Sepetiniz

HASTALIKLAR

                                                                                                                                   DANA ÇİFTLİĞİ YAYGIN HASTALIKLAR

BRUSELLA  
Hayvanlarda brucella grubu bakteriler tarafından meydana getirilen, çeşitli organlarda kronik yangılar ve yavru atmalar yapan bulaşıcı bir hastalıktır. Dünyanın her yerinde yaygındır. Yurdumuzda sığır, koyun ve keçide görülmektedir. Diğer hayvanlarda seyrek olarak rastlanmaktadır.

ŞAP HASTALIĞI  
Ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Direk temas, enfekte ve duyarlı hayvanlar arasında en yaygın bulaşma formudur.

SIĞIR ÇİÇEĞİ  
Basın tarafından Afrika hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Poxviridae ailesi,  capripoxvirus genusu içinde yer alan ve Neethling olarak da bilinen virüsün neden olduğu sığırların akut viral bir enfeksiyonudur.

BOVİNE VİRAL DİARRHEA (BVD)  
Tüm dünyada yaygın olarak görülen sığırların viral bir enfeksiyonudur. Etken Flaviviridae ailesindeki Pestivirus’tur. Enfeksiyon süt ve et amaçlı sığır yetiştiriciliğinde yol açtığı direkt ve indirek ekonomik kayıplar nedeniyle sığır endüstrisinin en büyük problemlerinden birisidir.

RHİNOTRACHEİTİS FORMU (IBR)  
Yüksek ateş ve genel durum bozukluklarıyla kendini gösterir. Hasta hayvanlarda burun akıntısı oluşur. Respiratorick form gebe sığırlarda üçüncü ve dördüncü aylarda yavru atmalara neden olabilir.

ENTEROTOKSEMİ  
Bağırsakta üretilip kana geçen toksin anlamındadır. Clostridium perfringens isimli bakterinin meydana getirdiği, kuzu ve oğlaklara has olduğu düşünülse de buzağılarda ve besi danalarında sıklıkla görülebilen ve bazı vakaları tespit edilemeden ölümle sonuçlanabilen bir beslenme hastalığıdır. Bu bakteri normal bir hayvanın bağırsaklarında mevcuttur. A,B,C ve D olarak dört tip bakteriden dört tip  enterotoksemi hastalığı mevcuttur. Bunlardan üçü daha sık görülür ve kolay tanımlanabilir;

Tip B: üç haftalığa kadar olan körpe kuzularda şiddetli ishal ile seyreden “ kuzu dizanterisine” sebep olur. Aşılar kuzu çok geç olduğu için çalışmaz. Bu sebeple ya anneye gebeliğin son 1.5 ayında dört hafta ara ile aşılanarak koruyucu maddelerin ağız sütü yoluyla verilmesi sağlanmalı veya kuzulara doğumdan sonra anti serum verilerek korunmaya çalışılmalıdır.
TİP C: erişkin koyun ve keçilerde, buzağılarda ve kuzularda kanlı bağırsak iltihabı oluşturan  ”çarpma” hastalığının sebebidir. Ani yem değişikliği, birden proteince zengin meraya çıkarma, gece gündüz arasında oluşan sıcaklık farkları gibi sebepler hazırlayıcıdır. Çok besili ve hızla kilo alan hayvanlarda özellikle belirgin hastalık oluşur. Bazen hayvanlar sabaha ölü bulunabilir. Kadavraya ölümden sonra iki saat içinde otopsi yapılmalıdır. Aksi takdirde kadavra hızla kokuşur.

PASTEURELLOSİS GRAM (-)  
Bakterilerin oluşturduğu, sığırlarda akut ve subakut seyreden ateşli infeksiyoz karakterde bir hastalıktır. Hastalık her yaşta ki sığırlarda görülebilir. Büyük ekonomik zararlara neden olur.

Çerez Bilgisi
Birinci ve üçüncü kişi çerezlerini analiz amacıyla ve alışkanlıklarınıza ve profilinize bağlı olarak tercihlerinizle bağlantılı
reklamlar göstermek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza göz atın.
whatsapp